Nadzieja – spotkanie u źródła

NADZIEJA - spotkanie u źródła

Artur Ćwirta

Przeczytałam książkę „Nadzieja – spotkanie u źródła” z ogromną ulgą: – „to” zostało napisane! „To” – czyli efekt przemyśleń, rozmów, a także snucia wniosków, sposobu patrzenia, widzenia, uświadamiania sobie i innym – których dane mi było być chwilami świadkiem i słuchaczem. Już nie uleci. Teraz można do „tego” powrócić, uchwycić się. I powracać.

W wydanych rok temu „Dialogach nie-filozoficznych między Xięciem, Gorczycą i Różą” brakowało mi wśród rozmówców właśnie Nadziei. Zastanawiałam się, jaką mogłaby mieć postać.

Tu ma postać Wody.

Oprawa miękka

Rok wydania 2015