Ksiądz infułat Bolesław Kominek, pierwszy administrator apostolski Śląska Opolskiego (1945–1951)
Ksiądz infułat Bolesław Kominek, pierwszy administrator
apostolski Śląska Opolskiego (1945–1951)

Ks. Andrzej Hanich